Privacybeleid

Contactgegevens

Adres: Dikkebusseweg 9 GLV, 8900 IEPER

Telefoon: +32 470 596 406

E-mailprivacy@jerrix.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0641.799.312

Je kunt mij altijd contacteren omtrent dit privacybeleid via bovenstaande gegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. De volgende gegevens worden door JerrixIT verwerkt:

a) als bezoeker

Als bezoeker op deze website zijn enkele cookies in gebruik. Je leest hier meer over in ons Cookiebeleid.

b) als klant

JerrixIT heeft enkele noodzakelijke gegevens van jou of jouw bedrijf nodig. Deze gegevens zijn:

– Naam contactpersoon
– Bedrijfsnaam
– Adres
– E-mailadres
– Telefoonnummer contactpersoon
– BTW-nummer / ondernemingsnummer

Waar verwerkt JerrixIT persoonsgegevens?

Voor de verwerking van de gegevens werkt JerrixIT samen met enkele betrouwbare partners. Hieronder een overzicht van de partners en waarvoor ze ingeschakeld worden:

a) De website Jerrix.be
Bij het invullen van één van de contactformulieren worden die per mail doorgestuurd alsook bewaard in de database van de website. Deze historiek wordt op de website minstens éénmaal per jaar verwijderd. Daarnaast houden we ook anonieme statistieken bij door gebruik te maken van Google Analytics. Meer uitleg lees je daarover in het cookiebeleid.

b) Factuursturen.be
Met FactuurSturen.be maakt JerrixIT offertes, facturen en creditnota’s aan. Het spreekt voor zich dat we hier de bedrijfsgegevens van jou, als klant nodig voor hebben. Hun privacybeleid vind je hier.

c) Microsoft Exchange Online
Voor het e-mailverkeer maakt JerrixIT gebruik van de diensten van Microsoft Exchange Online. Dit is een veilige, synchrone manier van e-mailverkeer. Hun privacybeleid vind je hier.

d) Versio.be
Enkel de registratie van domeinnamen doet JerrixIT bij Versio. Bij het registreren hiervan is het verplicht bij elke domeinnaam de domeinnaamhouder in te voeren waaronder de naam, het adres, het e-mailadres en telefoonnummer. 

e) Hetzner Gmbh
Als hostingspartner huurt JerrixIT verschillende servers in een beveiligd datacenter. De partner hiervoor is Hetzner.de. Deze partner is een erkende en betrouwbare host binnen Europa, is ISO gecertificeerd en is GDPR conform.

f) Wachtwoorden
Voor alle diensten en websites in beheer heeft JerrixIT bepaalde wachtwoorden van de klant nodig. Alle wachtwoorden zijn beveiligd opgeborgen in een wachtwoordmanager. 1Password is de keuze van JerrixIT. Hierin staan alle wachtwoorden beveiligd met een veilig wachtwoord, 2 Factor Authentication of een vingerafdruk. Het privacybeleid van 1Password staat hier

 

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De verwerking is enkel nodig voor het leveren van de diensten die JerrixIT je biedt, zowel voor opvolging van aanvragen als facturatie van door jou gevraagde diensten. 

JerrixIT respecteert jouw privacy en behandelt jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. JerrixIT zal jouw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 

Je rechten

a) Bewaarperiode

Jouw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, 10 jaar). Bij het opzeggen van diensten zoals hosting verwijderen we pas na goedkeuring van jou alle opgeslagen data, of ten laatste na één jaar na opzegging.

b) Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als klant heb je ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Daarvoor kan je altijd contact opnemen via privacy@jerrix.be.

Beveiligingsmaatregelen

JerrixIT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens of via privacy@jerrix.be

Klachten

Als klant beschik je steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Vragen of opmerkingen?

U kunt bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid steeds terecht bij Jeroen Rotty, zaakvoerder van JerrixIT. Dit kan op de contactgegevens bovenaan deze pagina. 

Dit privacybeleid kan steeds eenzijdig zonder verwittiging vooraf gewijzigd of aangevuld worden. Deze online versie is steeds de meest recente versie.

Laatste wijziging op 25 april 2018.